Pilotażowy program tutoringu na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2017/18

UWAGA! Startuje pilotażowy program tutoringu na Wydziale Biologii!

Zapraszamy chętnych i ambitnych studentów I roku do udziału w wyjątkowej formie kształcenia – cyklu spotkań z wybranym tutorem w obszarze zainteresowań własnych oraz specjalizacji wybranego nauczyciela.

Adresaci programu: studenci I roku studiów licencjackich na kierunkach: biologia, biologia-nauczanie biologii i przyrody, biotechnologia i ochrona środowiska

Cel programu: rozwijanie zainteresowań naukowych studenta, wspieranie i motywowanie studenta w poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego.

Zainteresowanych studentów zapraszamy na stronę główną projektu i zapoznanie się z profilami tutorów.

Zachęcamy do rejestracji na stronie i wypełnienia dostępnego po zalogowaniu formularza (w formie listu motywacyjnego). Wybrani studenci zostaną zaproszeni mailowo na spotkanie z tutorami, podczas którego dokonają wyboru tutora.

Szczegółowych informacji o programie tutoringu udzieli prodziekan ds. studenckich prof. UAM dr hab. Małgorzata Garnczarska podczas Dnia Studenta I roku (29 września, godz. 12:30).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do 3 października br. do godz. 12:00.

 

Instrukcja zakładania konta na platformie KRAB

1. Na stronie głównej kliknij przycisk Zarejestruj się i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, po kliknięciu którego Twoje konto zostanie aktywowane.

2. Wprowadź informacje o swoich zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych, w formie listu motywacyjnego, do formularza umieszczonego na stronie studenta, widocznej po zalogowaniu się do serwisu. Możesz wskazać nazwiska preferowanych tutorów, z którymi chciałbyś/chciałabyś współpracować. Po zapisaniu informacji będzie ona dostępna dla Rady Tutorów Wydziału Biologii UAM. Wprowadzenie danych jest wymagane w procesie rekrutacji do Programu.

3. Po zakwalifikowaniu się i uruchomieniu programu tutoringu, na stronie studenta, będziesz mógł/mogła kontaktować się ze swoim tutorem, zapoznawać z ogłoszeniami, materiałami dydaktycznymi oraz korzystać z narzędzi takich jak kalendarz spotkań, forum i czat.

Powered by w3.css