Tutoring na Wydziale Biologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok akademicki 2019/20

Przystąp do programu KRAB!


Uwaga! Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w programie Tutoringu realizowanego na Wydziale Biologii! Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do dnia 07.10.2019! O wynikach poinformujemy dzień później, 08.10.2019.


Zapraszamy chętnych i zmotywowanych studentów I roku do udziału w wyjątkowej formie kształcenia – cyklu spotkań z wybranym tutorem w obszarze zainteresowań własnych oraz specjalizacji wybranego tutora.

Adresaci programu

Studenci I roku studiów licencjackich na kierunkach: biologia, biologia – nauczanie biologii i przyrody, biologia i zdrowie człowieka, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska.

Cel programu

Rozwijanie zainteresowań naukowych studenta, wspieranie i motywowanie studenta w poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego oraz osobistego.

Jak dołączyć?

W roku akademickim 2019/2020 w programie tutoringu uczestniczy 24 tutorów oferujących łącznie 48 miejsc dla studentów. Z sylwetkami tutorów oraz ilością miejsc dostępnych u każdego z nich można zapoznać się na stronie głównej projektu KRAB.

W celu przystąpienia do programu należy wykonać następujące kroki:

    1. Na stronie głównej projektu KRAB kliknij przycisk „Zarejestruj się” i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, po kliknięciu którego Twoje konto zostanie aktywowane. Po zakwalifikowaniu się i uruchomieniu programu tutoringu, na stronie studenta, będziesz mógł/mogła kontaktować się ze swoim tutorem, zapoznawać z ogłoszeniami, materiałami dydaktycznymi oraz korzystać z narzędzi takich jak kalendarz spotkań, forum i czat.

    2. Do formularza umieszczonego na stronie studenta, widocznej po zalogowaniu się do serwisu, wprowadź list motywacyjny zawierający informacje o Twoich zainteresowaniach z obszaru nauk przyrodniczych, oraz motywacji do przystąpienia do programu.

    3. Wskaż trzech tutorów z którymi chciał(a)byś współpracować i wyślij zgłoszenie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 października 2019 o godzinie 23:59!


Dlaczego mogę wybrać aż trzech tutorów?

Każdy z tutorów posiada ograniczoną liczbę dostępnych miejsc. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc, Tutor wybierze osoby z którymi będzie współpracował w oparciu o dostarczone listy motywacyjne. Twoje zgłoszenie będzie rozpatrywane przez trzech tutorów, w kolejności zgodnej z Twoimi preferencjami.

Co dalej?

Dnia 3 października 2019 odbędzie się spotkanie tutorów Wydziału Biologii, podczas którego nastąpi wstępne przypisanie studentów do Tutorów. Jego wyniki zostaną umieszczone w Panelu Użytkownika na stronie KRAB.

Dzień później, 4 października 2019, o godzinie 11:30 w Auli im. Józefa Paczoskiego zorganizowane zostanie spotkanie studentów którzy zostali zakwalifikowani do programu z tutorami, podczas którego będzie można porozmawiać ze swoim Tutorem. Ponieważ jednym z podstawowych założeń tutoringu jest dobrowolność w jego udziale, na tym etapie będzie istniała jeszcze możliwość rezygnacji z programu bądź zmiany Tutora.

Szczegółowych informacji o programie tutoringu udzieli koordynator programu, dr Marek Żywicki podczas Dnia Studenta I roku (30 września 2019, godz. 12:30).

Powered by w3.css